Wat doet de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Ze bestaat uit twee leden die zijn voorgedragen door de Huurdersraad Vestia en twee door ons voorgedragen leden. Deze laatste hebben geen werk- of persoonlijke banden met Vestia. Ze zijn geworven via advertenties.

De leden van de Geschillencommissie

Na ontvangst van uw geschil bepaalt de commissie op grond van het Reglement Geschillencommissie of ze uw geschil in behandeling kunnen nemen.

Een geschil kan niet in behandeling worden genomen als:

  • het geschil betrekking heeft op de huurprijs of servicekosten,
  • of als het geschil al bij een andere instantie ligt (bijvoorbeeld de kantonrechter of Huurcommissie),
  • of als niet eerst onze interne klachtenprocedure is doorlopen.

De Geschillencommissie geeft na beoordeling van het dossier een schriftelijk advies aan ons en u. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het indienen en afhandelen van een geschil.

Wilt u een verslag van een advies van de Geschillencommissie ontvangen? Mailt u dan naar geschillencommissie@vestia.nl.

Meer weten?

Klacht doorgeven

Vindt u dat we u niet voldoende of op de juiste manier hebben geholpen? Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenformulier
Hoe dient u een geschil in?

Dien uw geschil schriftelijk in bij de onafhankelijke Geschillencommissie. Gebruikt u hiervoor het geschillenformulier.

Download het formulier