Strategie

We gaan terug naar een overzichtelijk kerngebied waar wij nu en in de toekomst onze volkshuisvestelijke rol als volwaardige woningcorporatie kunnen vervullen. Onze strategie komt voort uit onze maatschappelijke overtuigingen en past binnen de wetgeving en onze saneringsopdracht.

We werken aan ons financieel herstel en moeten keuzes maken. We investeren vooral in de gemeentes Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer. In de andere gebieden gaan we nog veel verkopen. Zolang we daar woningen hebben, blijven we staan voor onze volkshuisvestelijke taken, zoals goed onderhoud en leefbaarheid.

Onze aanpak

Samen met onze huurders, met gemeenten en samenwerkingspartners in de wijken hebben we gekeken hoe we de komende vier jaar deze opgaven waar gaan maken.

Onze missie en visie: hier staan en gaan we voor

Keuze voor kerngebieden

Wij zijn een woningcorporatie met woningen in het hele land. Wij kiezen voor vier kerngemeenten Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer met bijna 60.000 verhuureenheden omdat we daar de grootste volkshuisvestelijke bijdrage kunnen leveren en de kans op duurzaam financieel herstel in dit gebied het meest waarschijnlijk.

Verschil kerngemeenten en het totale werkgebied

Meer weten?

Achtergrond bij onze strategie

Binnen welke kaders hebben we onze strategische standpunten bepaald?
Onze redenen en de wetgeving

Samenwerking

Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties.
Meer over samenwerking

Woningwet en scheidingsvoorstellen

Een belangrijke bepaling uit de woningwet is dat corporaties hun maatschappelijk activiteiten en bezit scheiden of splitsen van commerciële activiteiten en bezit.
Zo scheiden wij