Als uw klacht een geschil wordt

Ons doel is altijd u een passende oplossing te bieden voor uw klacht. Maar soms lukt het niet een vergissing recht te zetten of kunt u zich niet vinden in de door ons voorgestelde oplossing. Dan groeit een klacht uit tot een geschil.

U kunt dan de Geschillencommissie inschakelen. Deze commissie is er voor alle klanten (huurders en kopers) die de interne klachtenprocedure hebben doorlopen, maar er samen met ons niet uitkomen.

 Wat doet de Geschillencommissie voor u

Meer weten?

Klacht doorgeven

Vindt u dat we u niet voldoende of op de juiste manier hebben geholpen? Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachtenformulier
Geschil over Warmtewet

Er is een onafhankelijke Geschillencommissie actief waar u met klachten over de warmtewet terecht kunt.

Meer over de geschillencommissie
Schade door werkzaamheden

Hebben wij schade veroorzaakt door werkzaamheden? U kunt een schadeclaim bij ons indienen.

Schadeclaim indienen